Margriet van Delft


Contact:
+31 (0)6 48554989
mmmvandelft@kpnmail.nl

Atelier:
Dageraadseweg 1-3
5213 TM 's-Hertogenbosch
De Rosmalense kunstenares Margriet van Delft werd in 1955 op Curacao geboren.
In 1984 studeerde ze af aan de Akademie voor Beeldende Vorming te Tilburg.
Daar haalde zij haar 1e graads lesbevoegdheid Tekenen/Schilderen.

In de loop der jaren is Margriet van Delft steeds realistischer gaan schilderen. Dit is vergeleken met veel andere schilders een omgekeerde ontwikkeling. Maar ze vindt de zichtbare werkelijkheid zo fascinerend dat ze al schilderend grip wil krijgen op wat haar nou zo raakt aan wat ze ziet.
Daarbij is kleur vaak een belangrijk element.
Ze zoekt in haar verfgebruik naar de meest geschikte vorm. Het onderwerp bepaalt of de verf dik of juist heel dun aangebracht wordt. Schraal of rijk.
Al jaren schildert ze in de zomer en in de winter buiten in de open lucht om het landschap aan den lijve te ervaren.
Omdat het buiten werken een beperking inhoudt wat betreft het te gebruiken formaat past ze haar werkwijze ook wel aan. Voor de grote schilderijen die ze in haar atelier maakt, gaat ze eerst op stap om foto's te maken.
In sommige van haar werken houdt ze ervan om de heel gewone zichtbare werkelijkheid zo in beeld te brengen dat er net iets meer gebeurt.
De onderwerpkeuze en de uitsneden zijn soms wat ongewoon. Zo kan het zijn dat, ook al schildert ze realistisch, het soms niet helemaal duidelijk is waar je nou naar kijkt.
Terug naar de hoofdpagina